TÓTH Mérnöki Iroda | +36 30 202 6168 | kozkifolyo@gmail.com
TÓTH Mérnöki Iroda

Bemutatkozás

Felszerelés
Referenciák
Adatok

Kapcsolat

Szolgáltatásaink:

Telekalakítás

  • Telekmegosztás
  • Határrendezés
  • Telekösszevonás
  • Telekcsoport újraosztása
Társasházi alaprajz készítés
Épületfeltüntetés, -törlés
Birtokhatár kitűzés
Szolgalmi jog
Építési geodézia
Tervezési és megvalósulási térképek
Területfelmérés, szintvonalas térképek
Közművek, vonalas létesítmények felmérése, hossz- és keresztszelvények készítése
Egyéb földmérési munkák

Referenciák | Néhány példa

Megrendelő Feladat
TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK Zrt.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
Változási vázrajz készítése és földhivatali záradékoltatása a Kecskemét a 0220/191, 0220/192 hrsz. földrészletek összevonásáról
Penta Általános Építőipari Kft.
1105 Budapest, Mádi u. 17.
GALGAGUTA, KERESZTES-ÁROK ÁRVÍZCSÚCS CSÖKKENTŐ TÁROZÓ Megvalósulási térkép készítése
Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs Közhasznú Társaság (Magyar Közút Kht.)
1024 Budapest, Fényes Elek út 7-l3.
Szécsény 1699/8 helyrajzi számú földrészlet (Rákóczi út) geodéziai felmérése és megosztási vázrajz készítése
Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2141 Csömör Szabadság 5.
Csömör külterület 0138/40 hrsz. földrészlet kisajátítási határvonal kitűzése
CSABA-ÉP Kivitelező és Tervező Kft.
5600 Békéscsaba, Csaba köz 3/9-11.
Balassagyarmat 610/5 hrsz. földrészleten létesülő SPAR áruház kivitelezésével kapcsolatos geodéziai feladatok a szerződés szerint:
PR Halas Kft.
1162 Budapest, Szénás út 62.
Kiskunhalas város belterület 1815/23, :/41, :/64, :/65 hrsz. földrészletek geodéziai felmérése, változási vázrajz készítése földrészletek összevonásáról és megosztásáról
MONTAVIA Kft.
1041 Budapest, Szilágyi u. 9.
Változási Vázrajz készítése Balassagyarmat város 1835/113, :/114 hrsz. földrészletek telekala-kításához, birtokhatárok kitűzése
Buják Község Polgármesteri Hivatala
3047 Buják, Kossuth Lajos út 9.
Változási Vázrajz készítése Buják község 197/3, hrsz. földrészlet megosztásához
Magyar Közmű Rt.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Bercel község 333/8-333/13 hrsz. földrészletek birtokhatár kitűzése
IRODA-BAU Kft.
1037 Budapest, Kékfestű u. 22.
Szanda község 0159/19 hrsz. földrészlet megosztása, művelés alóli kivonása
Reformút Kft.
1172 Budapest, IV. u. 32.
Ráróspusztai Ipoly híd újjáépítése
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
Állati hulladékgyűjtű-telep kialakításának geodéziai munkái (megosztási, művelés alóli kivonási vázrajzok készítése) Cserhátsurány, Magyarnándor és Nógrádkövesd községekben
Nógrádkövesd Község Polgármesteri Hivatala Nógrádkövesd község külterületén a 072, 073, 074, 083, 075/1, 082, 075/2, 069, 067, 070, 071/4, 071/10, 071/11, 076/3, 076/1, 076/5, 077, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/3, 081/9 hrsz. földrészletek határrendezése (megosztása, összevonása) és művelés alóli kivonása
CSERHÁT-SZOLG KFT.
2676 Cserhátsurány, Bem út 1.
Cserhátsurány, Gépműhely (Bodóvölgyi major) geodéziai felmérése
Comagro-Sardo Kft.
2691 Nógrádkövesd, Kossuth u. 48/c.
Szirák község 011/33 hrsz. földrészlet birtokhatár kitűzése
Bercel község Polgármesteri Hivatala
2687 Bercel, Béke utca 1.
Változási Vázrajz készítése Bercel község 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0176, 0195, 0197, 0201, 0202, 0208, 0209, 0210 hrsz. földrészletek határrendezésérűl és művelési ág változásáról
Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Szécsény 1699/8 helyrajzi számú földrészlet (Rákóczi út) geodéziai felmérése és megosztási vázrajz készítése
Galgamácsa község Polgármesteri Hivatala
2183 Galgamácsa, Petofi út 105.
Változási vázrajz készítése a Galgamácsa 767/3 hrsz. földrészleten lévű épületrűl
Szécsénke község Polgármesteri Hivatala
2692 Szécsénke, Rákóczi út 18/A
Változási vázrajz készítése Szécsénke község 151/2, 151/6 hrsz földrészletek összevonásáról és megosztásáról
Romhányi Autó Kft.
2687 Bercel, Széchenyi István út 80.
Az ACC Hungary Kft. területén végzett földmunka geodéziai felmérése és térfogatszámítása
DEBMUT Zrt.
4025 Debrecen, Barna u. 15.
Balassagyarmat TESCO áruház Tereprendezés geodéziai felmérése, térfogatszámítása
FK RASZTER Zrt.
3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
Balassagyarmat 728/2 hrsz földrészleten épülő TESCO Áruház alaptestek tengelypontjainak kitűzése, kitűzött pontok átadása
Rézmány Kft.
2184 Vácegres TSz külterület 087/21 hrsz.
Vácegres külterület 087/21 hrsz. földrészlet birtokhatár kitűzése
Balassagyarmati Fejlesztő és Ingatlanforgalmazó zRt.
2661 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep
Balassagyarmat 3169/3, :/4 :/11, :/15, :/16 hrsz. földrészletek határrendezésével kapcsolatos feladatok elvégzése, az alábbi részletezés szerint: - Elvi telekalakítási engedély beszerzése - Változási vázrajz készítése - Végleges telekalakítási engedély beszerzése